/ 8 نظر / 6 بازدید
حسين شهيدي

كرم من كه ضعيف بود و مرد

اسدی 2/5

دوتاازکرم های مامرد[گریه]

اسدی 2/5

اقاعسکری ماشمارو خیلی دوست داریم[چشمک]

اسدی2/5

اقاعسکری کرم من داردکارخودش رامیکند[منتظر]

محمد صالح رحمانی مهر

با صدا وسیمماتون چه طورید

پارساپور

ماروحلال کنین

محمد مهدی قاضی

سلام من هردو کرم هام بعد از یک روز مردند . شما به من کرم مریض دادین .[گریه][عصبانی][کلافه][ناراحت][قهر][بازنده]