این جا یه گلستان واقعیه ......

اِ ... امیر رضا چی کار می کنی ؟!!!

حواست اون ور باشه آقا جان ...

ای بابا ... اینم وقت گیر آورده ها ....

اِی قربون این مجریام برم که همه شون ورزشکارن ....  ما شاء الله ...

اینم حاج علی آقای نیلیه .... از همکاران پخش ...

ای بابا آقا محمد حسین جان میشه توضیح بدی دقیقا چی کار داری می کنی ؟!!! 

/ 0 نظر / 30 بازدید